Pedon merkistä

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. Ilm. 13:16-18

 ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle.” Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Ilm. 16:1-2

 

Pedon merkki saattaa olla ihon sisään oikeaan käteen tai otsaan laitettu mikrosiru, jota ilman ei voi ostaa ja myydä. Kysymys voi olla myös muustakin tai liittyä laajempaan kokonaisuuteen.

Petovalta keskittyy saamaan haltuunsa maailman talouden, ja olemme nähneet miten pankeissa asioimista tehdään tarpeettomaksi ja käteistä rahaa ollaan poistamassa maailmasta. Rahaliikenne tapahtuu nykyisinkin jo enimmäkseen maksukortin ja nettipankin yms. kautta. Käteen asennettua sirua käytettiin maksuvälineenä Suomessa ensimmäisen kerran v. 2015. Mikrosirua voidaan käyttää tulevaisuudessa moniin  tarkoituksiin: KELA -korttina, kontrollointiin, seurantaan, tunnistukseen ja sen avulla voidaan käyttää laitteita. Älypuhelimia ei voi nykyisin käyttää monipuolisesti, ellei anna lupaa sijainnin ja viestien kontrollointiin. Windows 10 sisältää jo bioanturiominaisuudet. Suomen lain mukaan sirun ottaminen ihon alle on vapaaehtoista: autoihin siru yritettiin saada jo pakolliseksi. Lemmikeissä sirut ovat yleisiä, koiranäyttelyissä ne ovat pakollisia.

Sirun ottaminen ihon alle tuntuu luonnottomalta ja saattaa sisältää terveysriskejä virtalähteensä vuoksi. Sirua voidaan käyttää painostuskeinona toisinajattelijoiden sulkemiseksi yhteiskunnan ulkopuolelle. Mikrosirussa voi olla vielä tuntemattomia ominaisuuksia, jotka voivat saada aikaan tahdosta riippumattomia vaikutuksia. Ihminen pelastuu uskosta Jeesukseen ja peto keskittyy nimenomaan estämään sen. Sirua ei kannata ottaa vaan käyttää ihmisen ulkopuolista muovikorttia tai kännykän sirua.

Kreikan ja heprean kielessä numeroita vastaa kirjain. Pedon merkki ja sen luku 666 tai joidenkin lähteiden mukaan 616 on löydetty monesta eri yhteydestä. Selvä tulkinta on, että laitettiinpa kuinka monta kertaa tahansa peräkkäin ”ihmisen luku” 6, niin se ei saavuta lukua 7, jota pidetään ”jumallisuuden lukuna” ja lukua 777 ”jumalallisen kolminaisuuden lukuna”.

Peto – antikristus

Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. Ilm. 13:11-18

Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Ilm. 20:2-4

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. 2. Tess.

 

Raamatussa kerrotaan pedosta, joka on saatanan globaalinen hallitsija maan päällä. Hänen valtansa rakentuu maailmanlaajuiseen järjestelmään, joka pyrkii saamaan hallintaansa maapallon politiikan, talouden ja yhdistää uskonnot palvelemaan yhtä jumalaa, joka on saatananpalvontaa. Mm. paavi Franciscus toimii eksyttäjänä opettaen ”kaikilla uskonnoilla on sama jumala” -oppia. Pedon ja maailmanhallitusjärjestelmän vallan hyväksyminen tarkoittaa pedon kumartamista. Tavoitteena on tuhota kristinusko ja juutalaisuus. Pedon ruumiillistuma, antikristus,  ilmestyy maailmaan ja tekee myös ihmeitä, mikä lisää sen suosiota. Raamatun Jumalasta luopumuksen ja synnin määrän kasvaessa lopun aikoina suureksi, antikristus korottaa itsensä jumalana Jerusalemin temppeliin. Petoja, hävityksen kauhistuksia, on ollut temppelin historiassa useita: Rooman valtakunta v. 70 lähtien  ja sittemmin islam v. 638 alkaen (nyk. al-Aksa).

Suuri osa maapallon ihmisistä myös länsimaissa on jo alistunut islamin hengen alaisuuteen. Pedoksi sopisi siten uutta maailmanjärjestystä tavoittelevan eliitin omien tarkoitusperiensä vuoksi suosima ”miekanhaavasta virkoava” islam ja sen odottama valheprofeetta Mahdi. Iran ja sen liittolaiset sanovat julkisesti poistavansa Israelin maailmankartalta, mikä sopii myös kuvaan.

Raamatun mainitsemaksi pedon puhuvaksi kuvaksi sopii Jumalasta luopunut ihminen ja myöskin TV ja kännykkä, jotka ovat mediavälineenä suurella osalla maailman ihmisistä. Kännyköiden edessä ollaankin pää kumartuneina niin, että se on alkanut vaikuttaa ihmisten ryhtiin. Saatana käyttää mm. liberaalia mediaa Jumalan ja Raamatun arvovallan vähentämiseen, rappeuttamaan moraalia, vastustamaan Israelia, suosimaan islamia, rakentamaan globalistista maailmaa pedolle, rajoittamaan sananvapautta ja leimaamaan toisinajattelijat suvaitsemattomiksi, vihapuhujiksi tai rasisteiksi. Se on mielestään ihmisoikeuksien asialla, vaikka samalla taistelee Jumalaa vastaan ollen eksyttämässä valitutkin, jos mahdollista. Maailma on jakautumassa arvoliberaaleihin ja -konservatiiveihin.

Paljon Jeesukseen uskovia tullaan antikristuksen aikana Raamatun mukaan telottamaan marttyyreina, mitä esimerkiksi kommunismi, natsismi, katolinen kirkko ja islam ovat historiansa aikana tehneet. Jeesuksen tullessa takaisin saatanan ja antikristuksen valta lopetetaan. He, jotka joutuivat tapetuiksi sen vuoksi, etteivät alistuneet vääryyteen, ottaneet pedon merkkiä ja kumartaneet petoa, saavat hallita antikristuksen ajan jälkeisessä tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa Jeesuksen kanssa.

Jeesus tulee takaisin

Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Apt. 1:10-11

 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Matt. 24:29-30, 32-34

 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan…  Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan… Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Sak. 14:2-4

 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Ilm. 19:11, 19-21

 

Jeesus tulee takaisin Jerusalemin itäpuolella sijaitsevalle Öljymäelle, joka halkeaa silloin maanjäristyksessä kahtia. Maailman pahuus ja jumalattomuus ylittää sellaisen rajan, että Jeesus tulee puuttumaan tilanteeseen ja tulee heittämään maan päältä pois ihmiset eksyttäneen saatanan ja hänen maanpäällisen hallitsijansa, antikristuksen. Puhdistuksen jälkeen Jeesus perustaa tuhannen vuoden rauhanvaltakunnan maan päälle. Raamatun profetioissa Israel ja Jerusalem ovat maailman tapahtumien keskipisteenä, ja niitä vastaan hyökätään silloin maailmanlaajuisesti. Taivaan sotajoukot tuhoavat hyökkäävien pakanakansojen armeijat. Maapallolla tapahtuu silloin suuria luonnontieteellisiä mullistuksia. Tarkkaa ajankohtaa paluuseen ei voi antaa, mutta Jeesus sanoo meidän näkevän ajan merkkejä. Vertaus viikunapuun lehtien puhkeamisesta tarkoittaa yleisen opetuksen mukaan Israelin valtion uudelleen perustamista ennen Jeesuksen paluuta, ja Jeesus palaa sen sukupolven aikana, joka näkee tapahtuman. Israelin valtion perustamisesta tulee 14.5
2018 kuluneeksi 70 vuotta, joka on yksi Raamatun ilmoittamista sukupolven pituuksista. Jeesuksen paluu nähdään laajasti, mutta ns. tempaus eli morsiamen ylösotto on yhtäkkinen tapahtuma.

Vanha norjalainen nainen kertoo näyssään v. 1968  Jeesuksen tuloa edeltävästä ajasta. Silloin moraali on rappeutunut etenkin seksuaalisuuden alueella: luonnottomuudet, avoliitto, riettauden julkinen esittäminen jne. Synti, laki ja parannuksenteko eivät kiinnosta ihmisiä, vaan monet kristityt tavoittelevat onnellisuutta. Juuri ennen Jeesuksen tuloa ja ydinasein käytävää kolmatta maailmansotaa tulee Eurooppaan ja Norjaankin paljon siirtolaisia köyhistä maista, mutta heitä ei kohdella hyvin. Kolmas maailmansota tuhoaa läntisen maailman. Asumiskelvottomilta alueilta muutetaan köyhiin maihin, mutta ihmiset siellä eivät halua ottaa vastaan siirtolaisia.

Tempaus

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. Matt. 24:42-44

Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Matt. 25:13

 Ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 1. Tess. 1:10

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 1. Tess. 4:16-17

 ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Mark. 1:15

 

Raamatusta on useita kehotuksia valvoa omaa tilaansa. Yleisen opetuksen mukaan Raamatussa kerrotaan yllättävästä tempauksesta, jolloin Jeesuksen omat ja pikkulapset temmataan Jeesusta vastaan pois maailmasta. Raamattu kertoo näistä tapahtumista, jotta olisimme valmistautuneita ja voisimme lohduttautua ajan merkkien ja vaikeiden antikristuksen aikojen koittaessa. Kannattaa tehdä parannus ja ottaa Jeesus vastaan pelastajana, kun vielä on aikaa. Kukaan ei tiedä elinpäiviänsä ja kuolema voi olla myös yllättävä ja joko Jeesuksen tai saatanan tulo riippuen kenen oma on.

Norjalainen Olav Rodge sai  v. 1952 näyn tempauksen tapahtumista. Emme tiedä tarkkaa päivää ja hetkeä, mutta Rodgen näyssä tapahtuma näyttäisi olevan tällä aikavyöhykkeellä maanantaiaamuna, torilla myydään silloin kukkia ja pihoilla leikataan ruusuja. Havaittiin, että vauvat ja Jeesusta odottavat uudestisyntyneet uskovat katosivat silmänräpäyksessä. Monet, jotka sanoivat olleensa uskovia, jäivät jäljelle, koska he olivat valvomattomia ja heidän elämässään oli syntiä. Saatana päästetään vapaaksi ja seurauksena tempauksesta on tunnustavien kristittyjen vainot ja massamurhat, kolmas maailmansota ja sota Israelia vastaan, kunnes Jeesus tulee takaisin ja lopettaa saatanan ja antikristuksen vallan.

Israel on pelastuva

Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa! Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Room. 11:24-28

Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.  2. Kor.  3:14-16

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: ”Se on minun kansani”, ja se sanoo: ”Herra, minun Jumalani”. Sak. 13:1,8-9

Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Sak. 12:10

 

Jeesus Messias on jalo öljypuu ja hänen omansa ovat tähän puuhun liitettyjä oksia. Muut kuin juutalaiset nimetään Raamatussa pakanakansoiksi. Juutalaiset Jeesuksen omat ovat tämän jalon öljypuun luonnollisia oksia ja pakanakansojen Jeesuksen omat ovat metsäöljypuun oksia, jotka on oksastettu jaloon öljypuuhun. Jeesuksen ajoista lähtien on ollut Jeesukseen uskovia messiaanisia juutalaisia. Yleensä he eivät ole hyväksyneet länsimaista kristillisyyttä, joka pyrki poistamaan ja korvaamaan omillaan juutalaiset tavat, sapatin, ajanlaskun ja juhla-ajat.

Jumala rakastaa edelleen Israelia, ja koko Israel pelastuu viimeisinä päivinä Jeesuksen toisen tulemisen aikoihin. Yleisen opetuksen mukaan silloin on ahdistuksen ajan sotien vuoksi enää pieni jäännös kansasta jäljellä. Juutalaisen kansan silmien edessä on vielä kuin peite, joka estää heitä kansana näkemästä Jeesusta Messiaana. Kun juutalainen uudestisyntyy eli tulee uskoon, hänelle selviää koko Vanhan ja Uuden Testamentin pelastussuunnitelma: hän ymmärtää juutalaisena hyvin Jeesuksen veriuhrin merkityksen syntien sovittamisessa.

Juutalaisten paluumuutto omaan maahansa

Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Aamos 9:14-15

Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa. Hes. 34:13

Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Minä ajattelin: Kuinka asetankaan sinut lasten joukkoon ja annan sinulle suloisen maan, ihanan perintöosan, ihanimman kansojen maista! Ja ajattelin: Sinä olet kutsuva minua isäksi etkä ole koskaan kääntyvä minusta pois. Jer. 3:18-19

Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut.’ Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Jer. 16:14-16

 

Ylläolevat Raamatun profetiat on kirjoitetut v. 500-700 eKr. Jumala antoi luvatun maan israelilaisten hallintaan, mutta epäjumalan palvelemisen vuoksi kansa on hajotettu valloittajien keskuuteen v. 586 eKr ja 70 jKr, mutta Jumala on tuonut kansan takaisin omaan maahansa lupauksen mukaan. Lopun aikoina tapahtuu suuri juutalaisten kotiinmuutto kaikkialta maailmasta. Olemme nähneet sen tapahtuvan silmiemme alla, kun miljoonat juutalaiset eri puolilta maailmaa ovat muuttaneet alueelle. Eniten on tullut pohjoisesta maasta eli Venäjältä. Juutalaiset kokevat vainoja kaikkialla maailmassa. Jumala etsii kalastajien avulla ensin kansaa Israeliin ja lopulta metsästäjät eli suuret vainot pakottavat heidät palaamaan kaikkialta maailmasta Jumalan heille lupaamaan Israelin maahan. Palaajat ovat olleet lähinnä Juudan heimon jälkeläisiä. Pakanakansojen sekaan synnin vuoksi hajotettu pohjoinen Israelin heimo on pääosin palaamatta. Jumala tuntee heidän sijaintinsa. Kansaa ei enää koskaan karkoteta omasta maastaan ja he ottavat lopulta Jeesuksen Messiaakseen ja Pelastajakseen.

Israel on ostanut rahalla 1900 -luvun alkupuolella tuon aution ja lähes asumattoman alueen kahteen kertaan. Koskaan alueella ei ole ollut palestiinalaista valtiota. Palestiinalaiset ovat tulleet pääasiassa Jordaniasta, josta heitä on karkotettu. 1900 -luvulla alueen on luvannut Israelille Brittiläinen mandaattihallinto v. 1917 Balfourin julistuksella, Kansainliitto v. I922 ja YK v. 1947; tosin alue on joka kerta näissä jaoissa pienentynyt. Jerusalem ei ole koskaan ollut muun kansakunnan kuin Israelin pääkaupunki.

 

Israelin ja Jerusalemin jakamisesta

Katso pyhästä asunnostasi, taivaasta, ja siunaa kansaasi Israelia ja sitä maata, jonka olet meille antanut, niinkuin valalla vannoen lupasit isillemme, maata, joka vuotaa maitoa ja mettä.´ 5. Moos. 26:1

Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaaksi; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä. 1. Kun. 9:3

Sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen (alkuteksti: joka kuuluu tiukasti yhteen). Ps.122:3

Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. Sak. 2:2-4, 8-9

Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Luuk. 21:24

 

Jumala on antanut oman maa-alueensa israelilaisten hallittavaksi ja sillä on tuhansien vuosien historia. Alue on nykyistä Israelia huomattavasti laajempi. Israel on Jumalan silmäterä: Jumala katsoo maailmaa tämän silmäteränsä lävitse ja Raamatun profetiat toteutuvat tämän kansan vaiheissa. Jerusalem on Israelin ikuinen pääkaupunki ja sen temppelin paikka on Israelin Jumalan ja hengellisen maailman keskus, jonka alueen omistajaa monissa opetuksissa pidetään maailman hallitsijana. Nykyisin temppelialue on muslimien hallussa.

Israel, Jerusalem ja juutalaiset ovat eräänlainen koetuskivi ja jakava tekijä maailmalle. Kysymys on henkivaltojen taistelusta. Israelin ja Jerusalemin jakamisen ja Palestiinan valtion perustamisen taustalla on Israelin syyllistäminen eri tavoin ja olemassaolon kyseenalaistaminen, lopulta tuhoaminen. Jakamista kannattavat erityisesti muslimit, jotka tavoittelevat aluetta omakseen ja ovat sotineet useita kertoja Israelia vastaan tavoitteenaan hävittää Israel. Kahta valtiota ovat ajamassa lähes kaikki mahdolliset idoeologiat ja valtiot jopa valtiokirkkolaitosta myöten, sekä myös itse Israelissa lähinnä poliittinen vasemmisto. Globalistit ovat poistamassa maailmasta kansallisvaltiot, mutta pitävät kuitenkin tärkeänä yhden kansallisvaltion eli Palestiinan perustamista pääkaupunkinaan Jerusalem. Globalistien johtohenkilöistä jotkut ovat juutalaisia, mutta heidän maailmankuvansa on enemmänkin marxilainen kuin juutalainen ja he ovat Israelia vastaan. YK on järjestönä anti-israelisminen ja antisemistisminen. UNESCO on yrittänyt poistaa juutalaisten oikeutta alueeseen nimeämällä juutalaista kulttuuriperintöä islamin mukaan ja julistamalla Israelin Jerusalemia koskevat päätökset ja sopimukset mitättömiksi. Päätöstä kannatti 50 arabivaltion ja useiden diktatuurivaltioiden joukossa Ruotsi, mikä ei tiedä hyvää sille.

Monet ajattelevat, että Palestiinan valtion perustaminen ja sen vaikuttama rauhansopimus olisi ratkaisu Lähi-idän ongelmien poistamiseen. Yksi esimerkki tämän epäonnistumisesta on, kun hyvän tahdon eleenä ja rauhan tarjouksena Israelin luovuttamasta Gazasta tuli sotilaskoulutusleiri ja sieltä on ammuttu sen jälkeen n. 10 000 raketttia ja ohjusta Israeliin siviilikohteita tavoitellen. Israelissa on sanonta, että pysyvää rauhaa ei saada niin kauan kun islam kasvattaa jälkeläiset vihaan Israelia ja juutalaisia kohtaan.

Raamatun mukaan monet kansakunnat tulevat kääntymään Israelia vastaan. Israelia ja Jerusalemia jakavat tulevat sokeiksi totuudelle ja repivät itsensä. Nämä valtiot ja kansat tulevat itse jakautumaan ja joutuvat kokemaan paljon kärsimystä sotien, orjuuttamisen ja luonnonmullistusten muodossa. Joka koskee Jumalan silmäterään, joutuu tuomioiden alaiseksi ellei tee parannusta.

Israelin siunaaminen ja kiroaminen

Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. 5. Moos. 7:6

Ja Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” 1. Moos. 12:1-3

”Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.” 4. Moos. 6:23-27

 

Jumala on valinnut Israelin omaisuuskansakseen. Tämän kansan kautta hän antoi Raamatun ja Jeesuksen. Raamatun profetiat tapahtuvat tämän kansan vaiheissa. Jumala ei ole hylännyt Israelia ja aina on ollut kristillisessä historiassa joukko, joka on siunannut Israelia ja juutalaisia, jotta he löytäisivät Jeesuksen Messiaanaan. Israelia ja juutalaisia vastustavien ja kiroavien ismien, valtioiden ja järjestelmien henkivaltojen hedelmän olemme nähneet ja tulemme näkemään historiassa kauheuksina, mm. vastustajien ja toisinajattelijoiden vainoamisena sekä eliminoimisena. Siihen ovat syyllistyneet myös valtiokirkkolaitokset. On tärkeää siunata Israelia sen puutteista huolimatta. Suomen johtajien puolesta rukoileminen on tärkeää, että he eivät olisi Israelia vastaan ja aiheuttaisi osaltaan maalleen siten kirouksia vaan asettuisivat Israelin rinnalle siunaamaan sitä. Ennen kaikkea ihmisten tulisi totella Jumalaa kaikissa asioissa, että perisivät siunauksen. 5. Moos. 28. luku kertoo mitä siunaukset ja kiroukset tarkoittavat käytännössä: ne liittyvät ruumiin ja mielen terveyteen, hedelmällisyyteen, talouteen, toimeentuloon, turvallisuuteen ja pelastumiseen.

Dinosaurukset

Katso Behemotia, jonka minä loin niinkuin sinutkin; se syö ruohoa niinkuin raavas. Katso, sen voima on lanteissa, sen väkevyys vatsalihaksissa. Se ojentaa jäykäksi häntänsä kuin setripuun, sen reisijänteet ovat lujiksi punotut. Sen luut ovat niinkuin vaskiputket, sen nikamat niinkuin raudasta taotut. Se on Jumalan töiden esikoinen; sen luoja ojentaa sille miekan. Lootuspensaiden alla se makaa, ruovikon ja rämeen kätkössä. Jos virta hätyyttää, ei se säikähdy, se on huoleton, kuohukoon vaikka itse Jordan sen kitaan. Kukapa kävisi kiinni sen silmiin, lävistäisi heittoaseella sen turvan? Job. 40:10-19

 

Job kuvailee Behemotia, jonka tuntomerkit sopivat hyvin dinosaurukseen. Jotta valtava Behemot -dinosaurus pystyisi toimimaan, sen lantio ja vatsa täytyy olla erityisen voimakkaat ja valtavan rasituksen alaiset jänteet ovat paksuksi punottuja. Norsun ja virtahevon hännät ovat pienen köydenpätkän näköisiä verrattuna Behemotin seetripuun näköiseen häntään. Satoja vuosia vanhoista taideteoksista löytyy paljon dinosauruksia ja lohikäärmeitä esittäviä kuvia eri puolilta maapalloa. Ihminen on Raamatun mukaan elänyt samaan aikaan dinosaurusten kanssa. Dinosaurus –sana keksittiin vasta v. 1841. Raamatun kuvaus Behemotista on paljon vanhempi, joten dinosaurus -sanaa ei ole siksi Raamatussa.

Maapallolla oli vedenpaisumuksen aikaan vain yksi manner, joka jakautui luonnonmullistuksessa Pelegin aikana, kuten Raamattu kertoo. Siksi dinosaurusten fossiileja on löytynyt paljon eri puolilta maapalloa. Monet fossiilit ovat hyvin säilyneitä eikä niissä ole merkkejä ulkopuolisesta vahingoittumisesta, joten niiden päätellään kuolleen hukkumalla ja hautautumalla nopeasti maakerrosten alle luonnonmullistuksessa, kuten esimerkiksi vedenpaisumuksessa 4500 vuotta sitten. On löydetty kokonainen dinosaurusperhe hautautuneena, Kiinasta löytyi mm. dinosauruksen fossiili, jonka vatsassa oli kaksi munaa, jopa kivettyneet sauropodin jalanjäljet on löydetty Englannista, mitkä viittaavat nopeaan peittymiseen. Asteroidien törmäysten aiheuttamat kerrostumat eivät täsmää fossiilien ikään, joten sellaisesta ei voi olla kyse dinosaurusten katoamisessa. Dinosaurusten nuoreen ikään viittaavat fossiileista löydetyt verisolut ja muut orgaaniset kudokset, joista on pystytty eristämään DNA:ta ja radiohiiltä. Ne eivät pystyisi säilymään kymmeniä miljoonia vuosia. Fossiilit ja dinosaurukset ovat yksi todiste maapallon suhteellisen nuoresta iästä ja Jumalan luomistyöstä.

Lapsen usko

Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti. Ps. 127:3

Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. 1. Kor 13:11

Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.” Luuk. 18:16-17

 Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen. Mark. 9:42

 

Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta ja lasten uskoa Jeesukseen ei tule estää. Lapset pelastuvat Jeesuksen sovitustyön kautta, kunnes he tulevat ikään, jolloin heidän täytyy valita tiensä. Itse kävin ahkerasti pyhäkoulussa ja lapsen usko riitti 12 –vuotiaaksi, jolloin tulin valinnan paikalle ja herätykseen ensimmäisen kerran. Opettajana havaitsin, että 7-12 -vuotiaista oppilaista luokittain  80-100% tunnusti uskonnonopetuksessa uskonsa Jeesukseen. On myös kerrottu lapsista, jotka kohta puhumaan opittuaan kertoivat Jumalasta ja uskosta, vaikka eivät olleet kuulleet asioista vanhemmiltaan.

Yhteiskunnassa on yhä enemmän Raamatun Jumalan ja kristillisen arvomaailman osuus vähentynyt kasvatuksessa. Mm. koulumaailmassa uusimmassa opetussuunnitelmassa on painotus siirtynyt monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden kasvatukseen; Jumalan luomistyötä pojaksi ja tytöksi pyritään muuttamaan sukupuolettomalla ja LGBT -kasvatuksella, mikä aiheuttaa epävarmuutta lasten identiteetissä; evoluutioharhan opetuksella on pyritty romuttamaan usko ja Raamatun auktoriteetti jo lapsena. Monet ovat jo lapsena joutuneet kaltoin kohdelluksi ja kokemaan monenlaista (kiusaaminen, avioerot, uusperheet, insesti jne.) Lisäksi kaikenlaista saastaa on lasten vapaasti nähtävillä viihteessä, peleissä ja ihan kasvuympäristössään. Ketähän Jeesus nykyisin tarkoittaisi heillä, jotka olisi parempi heittää myllynkivi kaulassa mereen kuin antaa vietellä yhdenkin niistä pienistä, jotka uskovat Jeesukseen… Kristillisten arvojen aliarvostaminen yhteiskunnassa ei ole ollut hyväksi, mikä näkyy yhteiskunnan pahoinvointina jo lapsilla ja nuorilla sekä mm. kouluissa psykologien ja ym. kasvaneena joukkona.

On edelleen tärkeää, että lapsia opetetaan ja kasvatetaan tuntemaan Jumalan rakkautta ja pitämään mitä Hän on käskenyt pitää. Rajat ovat rakkautta. Lapset ovat Jumalan lahja vanhemmille, jotka ovat toiminnallaan ja esimerkillään pääosaltaan vastuussa siitä, miten tämän lahjan kanssa toimivat.