Maan päällä niin kuin taivaassa

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa. Matt. 6:9-10

Niin hän vastasi ja sanoi heille: ”Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Luuk. 7:22

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hebr. 11:1,6

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Filipp. 4:6-7

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Koloss. 3:1-2

Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen.  Snl. 15:8

 

Isä meidän rukouksessa Jumalan nimen pyhittämistä seuraa hänen tahtonsa tapahtumisen pyytäminen. Jumala on nimensä mukaan pyhittäjämme, vanhurskautemme, parantajamme, paimenemme, rauhamme ja lippumme. Meidän tarvitsee rukoilla hänen tahtonsa tapahtumista, että se tapahtuisi täällä maan päällä niin kuin Jumalan tahto taivaassa on meitä kohtaan. Jeesus tuli tekemään isän tahdon, ja Raamatusta näemme Jumalan tahdon siitä mitä Jeesus teki.

Jumala on kaikkivaltias, mutta hänen kuvaksen luomansa ihmiset toteuttavat maan päällä hänen tahtoansa.  Jumala tarvitsee ihmisten, omiensa rukousta maailmassa. Hän pyrkii vuorovaikutukseen ihmisten kanssa ja etsii ihmisiä, joiden kanssa hän voi olla yhteydessä ja toimia heidän kauttansa. Rukous antaa Jumalalle oikeuden puuttua asioihimme ja on Jumalan meille antama keino saada häneltä vastauksia. Rukous myös vaikuttaa hengelliseen sodankäyntiin saatanan kanssa. Tehtävämme on valloittaa vihollisen maaperää yhdessä Jumalan kanssa. Rukous on puhetta Jumalan kanssa ja pyytämistä, jolloin hän vastaa ja muuttaa maailmaa sekä ihmisten asioita kauttamme. Jumala voi vaikuttaa yliluonnollisia tapahtumia, sillä hänelle on kaikki mahdollista. Raamatun mukaan meidän tulee uskoa Jumalan mahdollisuuksiin sekä uskoa, että saamme sen mitä pyydämme hänen tahtonsa mukaan. Ojentaudumme siihen mitä rukoilemme, toimimme sen mukaan ja puhumme rukousvastauksesta, vaikka se ei ole vielä näkyvissä. Mielemme ja ajatuksemme  tulee olla Jeesuksessa Kristuksessa siihen mikä on taivaassa, eikä siihen mikä on maan päällä.  Kysymys on pohjimmiltaan siitä, että olemme Jumalan läsnäolossa ja rauhassa hänen kanssaan. Se muodostuu jatkuvasta parannuksenteosta, Sanassa pysymisestä ja koko oman elämän antamisesta Pyhän Hengen ohjaukseen ja käyttöön.

Herätys

Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8

 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, 2. Tim. 1:7-8

Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Room. 1:16

 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.” Joh. 3:7-8

Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Luuk. 9:1-2

 

Herätys tarkoittaa ensisijaisesti uskovien heräämistä ja liikkeelle lähtemistä Pyhän Hengen voimassa. Herätykset, jotka ovat jääneet historiaan, ovat ilmentäneet Jumalan nälkää, antautumista, rukousta ja paastoa, parannuksen tekoa, Jeesuksen veren vaikutusta, liikutusta syntisten joutumisesta kadotukseen, pelastuksen iloa, uskonnollisuuden väistymistä, Jeesuksen verestä saarnaamista, Pyhän Hengen kosketusta ja merkkejä. Kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä ja tulella, hän saa voiman rohkeasti julistaa Jeesuksesta. Monet kuulevat evankeliumin, mutta herätyksessä sanassa on erityistä voimaa uudestisynnyttää etsivät ihmiset ja he syntyvät todellisesti uudesti ylhäältä eivätkä jää portin pieleen kesken syntyneinä. Esteinä herätykselle ovat mm. pelko, epäusko, negatiivisuus, itsekkyys, mukavuudenhaluisuus, maailmanmielisyys, uskonnollisuus sekä sen aiheuttama kontrollointi ja korrektiivisuus: yleensä lihan synnin ja saatanan siteet. Herätyksen esteenä olevat henkivallat täytyy murtaa ja sitoa. Uskovien yhteyden voima on tässä tärkeä. Herätys kulkee eteenpäin kuin Pyhän Hengen tuuli Jumalalta kosketuksen saaneiden keskuudessa sen mukaan miten jumala antaa voimaa: sitä ei voi hallita ja kahlita ihmisen voimasta tiettyyn muottiin, sillä muutoin se sammuu.

Herätys saa aikaan vainoa uskomattoman ja uskonnollisen maailman taholta. Sen vuoksi herätykset eivät joskus ole kestäneet pitkää aikaa. Jeesuskaan ei voinut toimia pitkään ja hän kielsi ihmisiä todistamasta ihmeistä, jotta vaino ei nousisi liian pian suureksi. Usein spontaanit herätykset kahlehditaan järjestyneiksi herätysliikkeiksi. Tunnettu Azusa -kadun herätys kulki eteen päin sytyttäen uusia kokoontuvia ryhmiä ja loppui siellä, missä otettiin saarnapönttö käyttöön.

Nykyisin suurimmat herätykset ovat muslimimaissa, joissa on paljon vainoa kristittyjä kohtaan. Marttyyrien siementä sanotaan herätyksen siemeneksi. Vainot seulovat, puhdistavat ja saavat ihmiset luottamaan tosissaan Jumalaan. Jeesus on ilmestynyt myös näkyvästi useille muslimeille, kun he ovat lujasti etsineet oikeaa Pelastajaa. Allah ja Muhammed eikä mitkään maailmalliset ideologiat voi antaa tyydytystä syntien sovitusta etsivälle ja pelastusvarmuutta haluavalle.

Vanhurskaan mielenlaatu vainoissa

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. Matt. 5:10-16

Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. 1. Piet. 2:19-20

Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.” Vaan ”jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.” Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Room. 12:14, 17-21

Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 1. Joh. 5:4-5

 

Jeesukseen uskova todistaa sanoillaan ja elämällään Jumalasta, joka vaikuttaa Pyhän Hengen kautta rakkauden voimaansa ja saa kunnian hyvistä teoista. Usko ilmenee teoissa eikä se voi pysyä piilossa. Hyvien tekojen vuoksi voi tosin myös joutua vainottavaksi. Jeesusta vainottiin, vaikka hän teki hyvää: hän oli piikki uskonnollisten ja fariseusten lihassa. ”Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” (2. Tim. 3:5).

Vainotut eivät itse kosta, vaan rukoilevat vainoojiensa puolesta kuten Jeesuskin teki. Raamattu kehottaa ennemmin vastaamaan pahaan hyvällä ja jättämään asian Jumalalle. Itse asiassa Jeesuksen tähden tuleva vaino kohdistuu meissä itse Jeesukseen, eikä meihin. Jumala myös kasvattaa meitä kärsivällisyydessä, uskossa ja armossa vainojen avulla. Paavali oli mielistynyt heikkouteen, hätään ja vainoihin, ettei lankeaisi pois uskosta ylpeyden vuoksi: armossa oli hänelle kylliksi. Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen – myös hänen omiansa vainoavat. Rikkomuksiin pitää tarvittaessa puuttua maallisen oikeuden kautta, mutta siitä kristitty ei aina saa tukea. Vanhurskaan ei tarvitse olla tappiomielialalla vaan luottamus Jumalan sanaan, usko ja rukous voi paljon: se kukistaa saatanan henkivaltoja valloittaen ja muuttaen maailmaa.

Kristittyjen vainoista

Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. 2. Tim 3.12

Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. Joh. 15:18-19, 17:14

Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.  Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.  Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään! Matt. 10:22-25

 

Kristityt ovat maailmanlaajuisesti kaikkein vainotuin uskontoryhmä. Raamatussa voimme lukea vainoista, marttyyreista ja vainotuksi tulemisen lupauksista. Saatanan hallussa oleva maailma vihaa Jeesusta ja Jeesukseen uskovia asettaen rajoituksia, harjoittaen syrjintää, kiduttaen ja surmaten. Kristinuskon historian aikana arviolta 70 miljoonaa kristittyä on menettänyt henkensä uskonsa vuoksi. Vainoa eri puolilla maailmaa kokee noin 215 miljoonaa kristittyä ja uskonsa vuoksi kuolee vuosittain tuhansia kristittyjä. Pahimmat vainot ovat Pohjois-Koreassa, Somaliassa, Afganistanissa ja yleensä muslimimaissa. Vainot ovat viime vuosina yleistyneet erityisesti Malissa, Bangladeshissa, Laosissa, Nigeriassa ja Intiassa. Lähi-idässä kristittyjen määrä on pudonnut islamin syntymästä alkaen 95%:sta alle 5% :iin. Raamatullisista alueista Turkissa ja Palestiinassa kristittyjä on enää alle 1%. Israel on ollut vuosia ainoa Lähi-idän valtio, jossa kristittyjen määrä kasvaa. Muslimivaltioissa, erityisesti Iranissa, on kuitenkin nykyisin alkanut tulla uskoon yhä enemmän ihmisiä, kuten myöskin Suomeen muuttaneiden muslimien keskuudessa.

Ns. länsimaissa uskovien vainot ovat lisääntyneet nopeasti liberalismin, marxismin sekä islamin hengen vaikutuksesta. Valtamedia yleensä vaikenee kristittyjen vainoista kristillisvastaisuutensa vuoksi. Vainoa aiheuttaa erityisesti Pyhän Hengen voitelu ihmeiden ja merkkien seuratessa sekä maailman mielipiteeseen mukautumattomuus. Vainoa aiheutuu myös uskonnollisen kristillisyyden taholta elävää kristillisyyttä kohtaan. Jumala on suljettu yhteiskunnasta ja lainsäädäntöä on kehitetty sen suuntaan. Monilla työaloilla Pyhässä Hengessä ja Raamatun vakaumuksen mukainen työskentely on vaikeaa ja työpaikkakiusaaminen on yleistä: esim. useilla terveydenhoito-, opetus-, palvelualoilla ja tiedemaailmassa. Kristittyjen tulee rukoilla vainottujen kristittyjen ja myös päättäjien puolesta, jotta saisimme elää rauhassa.

Pedon merkistä

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. Ilm. 13:16-18

 ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle.” Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Ilm. 16:1-2

 

Pedon merkki saattaa olla ihon sisään oikeaan käteen tai otsaan laitettu mikrosiru, jota ilman ei voi ostaa ja myydä. Kysymys voi olla myös muustakin tai liittyä laajempaan kokonaisuuteen.

Petovalta keskittyy saamaan haltuunsa maailman talouden, ja olemme nähneet miten pankeissa asioimista tehdään tarpeettomaksi ja käteistä rahaa ollaan poistamassa maailmasta. Rahaliikenne tapahtuu nykyisinkin jo enimmäkseen maksukortin ja nettipankin yms. kautta. Mikrosiru asennetaan nykyisin ihmisille juuri kämmenselkään virtalahteen vaatiman suuren lämpötilavaihtelun vuoksi. Käteen asennettua sirua käytettiin maksuvälineenä Suomessa ensimmäisen kerran v. 2015. Mikrosirua voidaan käyttää tulevaisuudessa moniin  tarkoituksiin: KELA -korttina, kontrollointiin, seurantaan, tunnistukseen ja sen avulla voidaan käyttää laitteita. Älypuhelimia ei voi nykyisin käyttää monipuolisesti, ellei anna lupaa sijainnin ja viestien kontrollointiin. Windows 10 sisältää jo bioanturiominaisuudet. Peruspuhelimen vaatimat toiminnot pystyttäisiin jo nyt integroimaan ihmiseen. Suomen lain mukaan sirun ottaminen ihon alle on vapaaehtoista: autoihin sirua yritetty saada jo pakolliseksi. Lemmikeissä sirut ovat yleisiä, koiranäyttelyissä ne ovat pakollisia.

Sirun ottaminen ihon alle tuntuu luonnottomalta ja saattaa sisältää terveysriskejä virtalähteensä vuoksi. Sirua voidaan käyttää painostuskeinona toisinajattelijoiden sulkemiseksi yhteiskunnan ulkopuolelle. Mikrosirussa voi olla vielä tuntemattomia ominaisuuksia, joilla voidaan saada aikaan tahdosta riippumattomia vaikutuksia. Ihminen pelastuu uskosta Jeesukseen ja peto keskittyy nimenomaan estämään sen. Sirua ei kannata ottaa ihon sisälle vaan käyttää ihmisen ulkopuolista muovikorttia tai kännykän sirua.

Kreikan ja heprean kielessä numeroita vastaa kirjain. Pedon merkki ja sen luku 666 tai joidenkin lähteiden mukaan 616 on löydetty monesta eri yhteydestä. Selvä tulkinta on, että laitettiinpa kuinka monta kertaa tahansa peräkkäin ”ihmisen luku” 6, niin se ei saavuta lukua 7, jota pidetään ”jumallisuuden lukuna” ja lukua 777 ”jumalallisen kolminaisuuden lukuna”. Juutalaisen ajanlaskun mukaan nyt 2017 on vuosi 5777, jota pidetään merkittävänä jumalallisen täyttymyksen vuonna.

Peto – antikristus

Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ilm. 13:11-15

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. 2. Tess. 2:3-12

Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Ilm. 20:2-4

 

Raamatussa kerrotaan pedosta, joka on saatanan globaalinen hallitsija maan päällä. Hänen valtansa rakentuu maailmanlaajuiseen järjestelmään, joka pyrkii saamaan hallintaansa maapallon politiikan, talouden ja yhdistää uskonnot palvelemaan yhtä jumalaa, joka on saatananpalvontaa. Mm. paavi Franciscus toimii eksyttäjänä opettaen ”kaikilla uskonnoilla on sama jumala” -oppia. Pedon ja sen maailmanhallitusjärjestelmän vallan hyväksyminen tarkoittaa pedon kumartamista. Tavoitteena on tuhota kristinusko ja juutalaisuus. Pedon ruumiillistuma, antikristus,  ilmestyy maailmaan, kun poistuu se mikä vielä pidättää eli luopumus Raamatun Jumalasta ja maailman pahuus saavuttavat tietyn määrän. Hän tekee myös ihmeitä, mikä lisää sen suosiota. Antikristus korottaa itsensä jumalana Jerusalemin temppeliin. Petoja, hävityksen kauhistuksia, on ollut temppelin historiassa useita: Rooman valtakunta v. 70 lähtien  ja sittemmin islam v. 638 alkaen (nyk. al-Aksa).

Suuri osa maapallon ihmisistä myös länsimaissa on jo alistunut islamin hengen alaisuuteen. Pedoksi sopisi siten uutta maailmanjärjestystä tavoittelevan eliitin omien tarkoitusperiensä vuoksi suosima ”miekanhaavasta virkoava” islam ja sen odottama valheprofeetta Mahdi. Iran ja sen liittolaiset sanovat julkisesti poistavansa Israelin maailmankartalta, mikä sopii myös kuvaan.

Raamatun mainitsemaksi pedon puhuvaksi kuvaksi sopii Jumalasta luopunut ihminen ja myöskin TV ja kännykkä, jotka ovat mediavälineenä suurella osalla maailman ihmisistä. Kännyköiden edessä ollaankin pää kumartuneina niin, että se on alkanut vaikuttaa ihmisten ryhtiin. Saatana käyttää mm. liberaalia mediaa Jumalan ja Raamatun arvovallan vähentämiseen, rappeuttamaan moraalia, vastustamaan Israelia, suosimaan islamia ja kommunismia, rakentamaan globalistista maailmaa pedolle, rajoittamaan sananvapautta ja leimaamaan toisinajattelijat suvaitsemattomiksi, vihapuhujiksi tai rasisteiksi. Se on mielestään ihmisoikeuksien asialla, vaikka samalla taistelee Jumalaa vastaan ollen eksyttämässä valitutkin, jos mahdollista. Maailma on jakautumassa arvoliberaaleihin ja -konservatiiveihin.

Raamatun mukaan paljon Jeesukseen uskovia tullaan antikristuksen aikana telottamaan marttyyreina, mitä esimerkiksi kommunismi, natsismi, valtiokirkkolaitos ja islam ovat historiansa aikana tehneet. Jeesuksen tullessa takaisin saatanan ja antikristuksen valta lopetetaan. He, jotka joutuivat tapetuiksi sen vuoksi, etteivät alistuneet vääryyteen, ottaneet pedon merkkiä ja kumartaneet petoa, saavat hallita antikristuksen ajan jälkeisessä tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa Jeesuksen kanssa.

Jeesus tulee takaisin

Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Apt. 1:10-11

Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Matt. 24:29-30, 32-34

Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan…  Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan… Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Sak. 14:2-4

Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Ilm. 19:11, 19-21

 

Jeesus tulee takaisin Jerusalemin itäpuolella sijaitsevalle Öljymäelle, joka halkeaa silloin maanjäristyksessä kahtia. Maailman pahuus ja jumalattomuus ylittää sellaisen rajan, että Jeesus tulee puuttumaan tilanteeseen ja tulee heittämään maan päältä pois ihmiset eksyttäneen saatanan ja hänen maanpäällisen hallitsijansa, antikristuksen. Puhdistuksen jälkeen Jeesus perustaa tuhannen vuoden rauhanvaltakunnan maan päälle. Raamatun profetioissa Israel ja Jerusalem ovat maailman tapahtumien keskipisteenä, ja niitä vastaan hyökätään silloin maailmanlaajuisesti. Taivaan sotajoukot tuhoavat hyökkäävien pakanakansojen armeijat. Maapallolla tapahtuu silloin suuria luonnontieteellisiä mullistuksia. Jeesuksen paluu nähdään laajasti, mutta ns. tempaus eli morsiamen ylösotto on yhtäkkinen tapahtuma.

Tarkkaa ajankohtaa paluuseen ei voi antaa, mutta Jeesus sanoo meidän näkevän ajan merkkejä. Vertaus viikunapuun lehtien puhkeamisesta tarkoittaa yleisen opetuksen mukaan Israelin valtion uudelleen perustamista ennen Jeesuksen paluuta, ja Jeesus palaa sen sukupolven aikana, joka näkee tapahtuman. Israelin valtion perustamisesta tulee 14.5.2018 kuluneeksi 70 vuotta, joka on yksi useista Raamatun ilmoittamista sukupolven pituuksista.

Vanha norjalainen nainen kertoo näyssään v. 1968  Jeesuksen tuloa edeltävästä ajasta. Silloin moraali on rappeutunut etenkin seksuaalisuuden alueella: luonnottomuudet, avoliitto, riettauden julkinen esittäminen jne. Synti, laki ja parannuksenteko eivät kiinnosta ihmisiä, vaan monet kristityt tavoittelevat onnellisuutta. Juuri ennen Jeesuksen paluuta tulee Eurooppaan ja Norjaankin paljon siirtolaisia köyhistä maista, mutta heitä ei kohdella hyvin, jolloin syntien mitta täyttyy. Sitä seuraa ydinasein käytävä yllättävältä taholta alkava kolmas maailmansota, joka tuhoaa läntisen maailman. Asumiskelvottomilta alueilta muutetaan köyhiin maihin, mutta ihmiset siellä eivät halua ottaa vastaan siirtolaisia.

Tempaus eli seurakunnan ylösotto

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. Matt. 24:42-44

Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Matt. 25:13

 Ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 1. Tess. 1:10

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 1. Tess. 4:16-17

 ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Mark. 1:15

 

Raamatusta on useita kehotuksia valvoa omaa tilaansa. Yleisen opetuksen mukaan Raamatussa kerrotaan yllättävästä tempauksesta, jolloin Jeesuksen omat ja pikkulapset temmataan Jeesusta vastaan pois maailmasta. Raamattu kertoo näistä tapahtumista, jotta olisimme valmistautuneita ja voisimme lohduttautua ajan merkkien ja vaikeiden antikristuksen aikojen koittaessa. Kannattaa tehdä parannus ja ottaa Jeesus vastaan pelastajana, kun vielä on aikaa. Kukaan ei tiedä elinpäiviänsä ja kuolema voi olla myös yllättävä ja joko Jeesuksen tai saatanan tulo riippuen siitä kenen oma on.

Norjalainen Olav Rodge sai  v. 1952 näyn tempauksen tapahtumista. Emme tiedä tarkkaa päivää ja hetkeä, mutta Rodgen näyssä tapahtuma on tällä aikavyöhykkeellä maanantaiaamuna, torilla myydään silloin kukkia ja pihoilla leikataan ruusuja. Havaittiin, että vauvat ja Jeesusta odottavat uudestisyntyneet uskovat katosivat silmänräpäyksessä. Monet, jotka sanoivat olleensa uskovia, jäivät jäljelle, koska he olivat valvomattomia ja heidän elämässään oli syntiä. Saatana päästetään vapaaksi ja seurauksena tempauksesta on tunnustavien kristittyjen vainot ja massamurhat, kolmas maailmansota ja sota Israelia vastaan, kunnes Jeesus tulee takaisin ja lopettaa saatanan ja antikristuksen vallan.

Israel on pelastuva

Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa! Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Room. 11:24-28

Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.  2. Kor.  3:14-16

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: ”Se on minun kansani”, ja se sanoo: ”Herra, minun Jumalani”. Sak. 13:1,8-9

Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. Sak. 12:10

 

Jeesus Messias on jalo öljypuu ja hänen omansa ovat tähän puuhun liitettyjä oksia. Muut kuin juutalaiset nimetään Raamatussa pakanakansoiksi. Juutalaiset Jeesuksen omat ovat tämän jalon öljypuun luonnollisia oksia ja pakanakansojen Jeesuksen omat ovat metsäöljypuun oksia, jotka on oksastettu jaloon öljypuuhun. Jeesuksen ajoista lähtien on ollut Jeesukseen uskovia messiaanisia juutalaisia. Yleensä he eivät ole hyväksyneet länsimaista kristillisyyttä, joka pyrki poistamaan ja korvaamaan omillaan juutalaiset tavat, sapatin, ajanlaskun ja juhla-ajat.

Jumala rakastaa edelleen Israelia, ja koko Israel pelastuu viimeisinä päivinä Jeesuksen toisen tulemisen aikoihin. Yleisen opetuksen mukaan silloin on ahdistuksen ajan sotien vuoksi enää pieni jäännös kansasta jäljellä. Israelin kansa huutaa Jeesusta avuksi, tekee parannuksen ja Jumala osoittaa armonsa. Juutalaisen kansan silmien edessä on vielä kuin peite, joka estää heitä kansana näkemästä Jeesusta Messiaana. Kun juutalainen uudestisyntyy eli tulee uskoon, hänelle selviää uudessa valossa koko Vanhan ja Uuden Testamentin pelastussuunnitelma: hän ymmärtää juutalaisena hyvin Jeesuksen veriuhrin merkityksen syntien sovittamisessa.

Juutalaisten paluumuutto omaan maahansa

Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Aamos 9:14-15

Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa. Hes. 34:13

Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Minä ajattelin: Kuinka asetankaan sinut lasten joukkoon ja annan sinulle suloisen maan, ihanan perintöosan, ihanimman kansojen maista! Ja ajattelin: Sinä olet kutsuva minua isäksi etkä ole koskaan kääntyvä minusta pois. Jer. 3:18-19

Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta’, vaan: ’Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut.’ Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Jer. 16:14-16

 

Ylläolevat Raamatun profetiat on kirjoitetut v. 500-700 eKr. Jumala antoi luvatun maan israelilaisten hallintaan, mutta epäjumalan palvelemisen vuoksi kansa on hajotettu valloittajien keskuuteen mm. v. 586 eKr ja 70 jKr. Lopun aikoina tapahtuu suuri juutalaisten kotiinmuutto kaikkialta maailmasta. Olemme nähneet sen tapahtuvan silmiemme alla, kun miljoonat juutalaiset eri puolilta maailmaa ovat muuttaneet alueelle. Eniten on tullut pohjoisesta maasta eli Venäjältä. Juutalaiset kokevat vainoja kaikkialla maailmassa. Jumala etsii kalastajien avulla ensin kansaa Israeliin ja lopulta metsästäjät eli suuret vainot pakottavat heidät palaamaan kaikkialta maailmasta Jumalan heille lupaamaan Israelin maahan. Palaajat ovat olleet lähinnä Juudan heimon jälkeläisiä. Pakanakansojen sekaan synnin vuoksi hajotettu pohjoinen Israelin heimo on pääosin palaamatta. Jumala tuntee heidän sijaintinsa. Kansaa ei enää koskaan karkoteta omasta maastaan ja he ottavat lopulta Jeesuksen Messiaakseen ja Pelastajakseen.

Israel on ostanut rahalla 1900 -luvun alkupuolella tuon aution ja lähes asumattoman alueen kahteen kertaan. Koskaan alueella ei ole ollut palestiinalaista valtiota. Palestiinalaiset ovat tulleet pääasiassa kotimaastaan Jordaniasta, josta heitä on karkotettu. 1900 -luvulla alueen on luvannut Israelille Brittiläinen mandaattihallinto v. 1917 Balfourin julistuksella, Kansainliitto v. I922 ja YK v. 1947; tosin alue on joka kerta näissä jaoissa pienentynyt. Jerusalem ei ole koskaan ollut muun kansakunnan kuin Israelin pääkaupunki.